Βούρτσες καθαρισμού

 

         
WEGA 
βούρτσα καθαρισμού
 

URNEX
UB 300

  Joe Frex
cbu 
         
         
Joe Frex
cbs
  Joe Frex
pgS
 

Joe Frex
pgL

         
         
Joe Frex
cbe
  CAFELAT
βούρτσα καθαρισμού
γκρουπ
  CAFELAT
ανταλλακτικά βούρτσας
         
       
URNEX
UB 901
  Joe Frex
csb
  Crema Pro Microfibre Cleaning Cloth
Πετσέτες καθαρισμόυ
         
         
Joe Frex
cbb
   Joe Frex
cbr
    Joe Frex
cpo

 

 

 Όροι χρήσης