Θέσεις πατητηριών
         
 Joe Frex
tms
   Joe Frex
tspu
  CAFELAT
Splat μαύρο
         
         
CAFELAT
Corner
  Joe Frex
csa
   CAFELAT
Splat κόκκινο
         
         
CAFELAT
Splat πορτοκαλί
  CAFELAT
Splat καφέ
   CAFELAT
V2
         
         

Joe Frex
tsp
  Joe Frex
tsc
  Joe Frex
tiw
         
         
Joe Frex
tir
  Joe Frex
tib
   Joe Frex
tspu
         
       
JOE FREX
tml
       
 Όροι χρήσης