Πατητήρια καφέ
         
Διάμετρος 48 mm   Διάμετρος 53 mm   Διάμετρος 54 mm
         
         
Διάμετρος 55 mm   Διάμετρος 57 mm    Διάμετρος 58 mm
         
       
CONCEPT - ART
βάσεις πατητηριών
  CONCEPT - ART
λαβές πατητηριών
 
  Belogia CED
Εργαλείο ισοκατανομής καφέ
 
         
     
Belogia CΤHL
Πατητήρι καφέ
  MacAp cps/z
Δυναμομετρικό Πατητήρι καφέ
   
 Όροι χρήσης