Πατητήρια καφέ
         
Διάμετρος 48 mm   Διάμετρος 53 mm   Διάμετρος 54 mm
         
         
Διάμετρος 55 mm   Διάμετρος 57 mm    Διάμετρος 58 mm
         
       
Joe Frex
βάσεις πατητηριών
  Joe Frex
λαβές πατητηριών
 
  Belogia CED
Εργαλείο ισοκατανομής καφέ
 
         
     
Belogia CΤHL
Πατητήρι καφέ
  MacAp cps/z
Δυναμομετρικό Πατητήρι καφέ
   
 Όροι χρήσης