Καθαριστικά
     
URNEX Cafiza -
Ταμπλέτες καθαρισμού
υπολειμμάτων καφέ
  URNEX Cafiza -
Σκόνη καθαρισμού
υπολειμμάτων καφέ
     
URNEX Rinza -
Υγρό καθαρισμού
υπολειμμάτων γάλατος
  URNEX Tabz -
Ταμπλέτες καθαρισμού
μηχανών καφέ φίλτρου
& δοχείου σερβιρίσματος
     
URNEX Wipz -
Μαντιλάκια καθαρισμού
  URNEX Grindz -
Καθαριστικό μύλων
άλεσης καφέ
     
     
URNEX Pakz
Φακελάκι καθαρισμού μηχανών
καφέ φίλτρου
& δοχείου σερβιρίσματος
  URNEX Dezcal
Καθαριστικό αλάτων
για μηχανές καφέ
     
   
URNEX Sprayz
Σπρέι καθαρισμού
   
 Όροι χρήσης